Srovnání zubů není jen o estetice

Tým Světa rovnátek ve spolupráci s kolegy z Fyzio světa

Krásný úsměv je pravděpodobně snem každého z nás. Ten nejdůležitější, důvod proč se do rovnání chrupu pustit je zřejmý. Hlavním motivátorem jsou samozřejmě rovné a krásné zuby. 

Ač by se mohlo zdát, že jediným cílem léčby rovnátky je estetické hledisko, opak je pravdou. Ortodontická léčba má mnohem vyšší přesah a přináší daleko více benefitů, než si vůbec dokážeme představit.

Zdravé zuby a dásně

Věděli jste, že u křivých zubů je větší pravděpodobnost jejich kazivosti? V místech, kde se nám zuby překrývají vzniká prostor, který se hůře čistí, usazuje se zde plak, může zde vznikat zubní kámen a pigmentace. U křivého chrupu bychom tedy měli čištění zubů věnovat více času a častěji podstupovat dentální hygienu.  Díky rovnátkům dosáhneme nejen krásného, ale mnohdy i zdravého úsměvu, jelikož srovnáním můžeme zpřístupnit jinak nedostupné mezizubní prostory a čištění se tak stává mnohem snazší a efektivnější. Ortodontickou léčbu můžeme tedy považovat za jakousi prevenci proti zubním kazům a onemocněním dásní.

Snížení budoucích nákladů

Jak jsme vám prozradili výše, díky rovným zubům můžeme předcházet vzniku zubních kazů. Co to pro nás může znamenat? Pokud se o svůj chrup poctivě staráme, snižujeme tím pravděpodobnost častých a nepříjemných návštěv u zubaře, kdy je nutno podstoupit vrtání a složitější zákroky, které mnohdy nebývají zrovna levnou záležitostí. 

Je samozřejmě nutné chodit na pravidelné kontroly ke svému stomatologovi, ale víme, jak frustrující může být, když o své zuby pečujete a stejně to nestačí, jelikož z důvodu překrývání zubů si nemůžete dostatečně vyčistit mezizubní prostory a tím pádem v těchto místech vznikají kazy.   

Díky lepší dostupnosti rovné zuby tedy dokážeme lépe čistit, a zuby tak mohou být zdravější a zdravé zuby vám mohou ušetřit spoustu peněz do budoucna.

Bezchybná řeč

Věděli jste, že s vadami chrupu může často docházet ke špatné artikulaci jako je třeba šišlání? Srovnání zubů může tento problém vyřešit. Jistě všichni víme, jak nesmírně důležitá je komunikace napříč celým naším životem, proto možnost komunikovat bez jakýchkoliv zábran zajisté přispívá k lepšímu sebevědomí.

Požitek z jídla

Špatná poloha zubů může mít dokonce za následek nesprávné žvýkací návyky. Pokud totiž dochází k minimálnímu žvýkání potravy, často vznikají trávicí potíže. V případě, že jsou zuby stěsnané a přes sebe, dochází k nerovnoměrnému vyvíjení žvýkacího tlaku. Přetěžování jedné strany může dokonce způsobovat chronickou bolest hlavy. 

Prevence proti bolesti

Neuvěřitelných 8 z 10 klientů našich klinik trpí špatným skusem. Mnohdy si toho nejsou vůbec vědomi a netuší, jaké následky nesprávný skus může přinést.

Špatný skus může způsobovat obrušování zubů a také celou řadu bolestí, např. bolest hlavy nebo čelistního kloubu.  Jednou z nejčastějších příčin bolestí hlavy je přetížení krční páteře. Ošetřením napětí svalů krční páteře a čelistního kloubu tak může dojít k trvalému zmírnění bolestí. Problémy mohou mít jednoduché řešení, od uvolnění spoušťových bodů v krční páteři, přes úpravu postury nebo dokonce uvolnění napětí čelistního kloubu.

Věděli jste, že čelistní kloub je ovlivněn postavením zubů? Jedna z provedených studií dokonce dokazuje, že skus a čelistní kloub významně ovlivňují funkci i anatomii celého pohybového aparátu. U skupiny patnácti potkanů byl změněn skus a funkce čelistního kloubu tím, že byla na první stoličku vpravo nahoře nalepena vložka z kompozitní pryskyřice po dobu jednoho týdne. Během tohoto týdne se u všech testovaných potkanů vyvinula skolióza páteře. Po týdnu se nalepila stejná podložka i na levou stranu, čímž se skus i funkce TMJ symetrizovaly a po týdnu se křivka páteře opět srovnala nebo významně korigovala u 83% testovaných potkanů. Z výše zmíněného je patrné, že skus a čelistní kloub významně ovlivňuje osu páteře a celý pohybový systém nejen na úrovni funkce ale i struktury.

Mezi čelistním kloubem a zbytkem těla existuje reciproční vztah: Skus (okluze) a čelistní kloub výrazně ovlivňují funkci i anatomii pohybového aparátu a v druhém případě skoliotické nastavení páteře může být příčinou vzniku temporomandibulární dysfunkce a asymetrie skusu. U dětí, kde nebyl růst zcela dokončen je o to cennější, pokud se zmíněné obtíže řeší časně, aby mohl další vývoj proběhnout fyziologicky.

Začněte
konzultací zdarma

Naplánujeme optimální řešení pro váš úsměv.

Objednejte se na konzultaci zdarma
bila sipka